Personalutveckling

Vi befinner oss i en föränderlig värld. Marknaden och arbetslivet förändras oavbrutet och arbetsvillkoren påverkas i en allt snabbare takt. 

Förutsättningar och krav på både individ och organisation ökar ständigt vilket för både person och verksamhet kan vara utmanande och skapa svårigheter. 

Stress, obalans, gränssättning, kris, relationer, missbruk/beroende, ångest, social ångest, nedstämdhet/depression, fobier, tvång kan vara områden där personalutveckling via samtalsstöd kan vara kraftfullt både i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande syfte. 

Liselott erbjuder, via Talking Wellness, samtalsstöd (KBT) med möjlighet till att utveckla och stärka personal för en positiv och bestående förändring. 

Liselott arbetar med kognitiva metoder, KBT  företrädesvis utifrån ACT, det som kallas ”tredje vågens KBT", en vidareutveckling av KBT.

Kontakta Liselott för ett inledande möte!