KBT

Vill du göra en förändring i ditt liv? Kanske fastnar du i jobbiga tankar eller minnen, kämpar med smärtsamma känslor och lever i det förflutna eller i framtiden. Kanske gör du saker som du ibland upplever som att de begränsar eller försämrar ditt liv på lång sikt?

KBT kan vara någonting för dig. 

Som KBT terapeut arbetar Liselott med kognitiva metoder inom områden som anhörig, beroende, ångest, stress, relationer, sorg och kris.

Hon har en en omfattande klinisk erfarenhet av snart tio års arbete med att möta individer för terapeutiska samtal. Liselott arbetar företrädesvis utifrån ACT, det som kallas ”tredje vågens KBT", en vidareutveckling av KBT.

Vad är KBT?

KBT är likt ett paraply ett gemensamt namn för många olika typer av behandlingar, som skräddarsytts för olika typer av problematik.  

Gemensamt är att man i KBT inleder med att kartlägga vad det är i den nuvarande situationen som inte fungerar, vad som upplevs problematiskt och vad man behöver förändra i syfte att nå ett bättre mående.

Arbetet är insiktsfrämjande genom att tydliggöra hur våra tankar, känslor, våra tolkningar och handlingar ”ställer till det” för oss.

Man tittar även bakåt för att komma till insikt med hur olika problem eller livsmönster formats. Och fokuserar ”här och nu” och har en tydlig väg framåt.

Tillsammans formar klient och terapeut mål och vägen för att stegvis förändra, lära nya strategier och beteenden i syfte att nå en ökad livskvalité för dig. 

Vad är ACT?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en av de nyare terapiformerna som ingår i den så kallade tredje vågens KBT. 

Behandlingen går ut på att lära sig nya färdigheter för att hantera jobbiga tankar och känslor och leva i nuet. Att acceptera de tankar och känslor som finns och stanna närvarande. Att komma fram till en riktning mot det som är viktigt och värdefullt. Och att utifrån det ta till handling. göra sånt som vidgar och berikar livet på lång sikt. 

Vanliga teman i terapi:

Anhörig/medberoende, stress, ångest, social ångest, relationer, beroende, nedstämdhet/depression, fobier, tvång. 

Hur går det till?

Tillsammans hittar vi en tid för det inledande kartläggningssamtalet.

En session är 50 minuter och man brukar i regel gå en gång i veckan under en tidsbegränsad period. Hur många sessioner som behövs är individuellt.

Kontakta Liselott för ett inledande kartläggningssamtal. 

 

 

 

PRAKTISKA FAKTA   • Mottagning: Högbergsgatan 30 A på Södermalm  • Betalning via faktura.  • Samtalen sker under sekretess.  • Återbud lämnas senast ett dygn innan bokad tid.  • Talking Wellness har f-skattsedel.

PRAKTISKA FAKTA

• Mottagning: Högbergsgatan 30 A på Södermalm

• Betalning via faktura.

• Samtalen sker under sekretess.

• Återbud lämnas senast ett dygn innan bokad tid.

• Talking Wellness har f-skattsedel.