Grupputveckling

Att få bitarna i en organisation att passa ihop kan vara utmanande ibland med kommunikationsproblem och konflikter som resultat.

Ett mindre väl fungerande arbetsklimat skapar ofta hinder inte bara för ett effektivt arbete och engagemang hos medarbetaren utan påverkar mående hos individen och många gånger även lönsamheten i organisationen.  

Liselott erbjuder, via Talking Wellness, grupputveckling för personalgrupper ur ett systemiskt perspektiv.  

Fokus ligger på samspelet här och nu och att närma sig de invanda regler som styr, sätt att se på och behandla varandra. Med syfte att åstadkomma ett mer fungerande arbetsklimat och en god kommunikation.    

Kontakta Liselott för ett inledande möte!