Coaching

Coaching är ett strukturerat sätt att samtala. Och kan vara kraftfullt både i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande syfte. Via coaching ges möjlighet till att utveckla individer för en positiv och bestående förändring.

Vanliga teman i coaching kan vara stress, ledarskap, karriär, försäljning, balans i livet, kost och motion. 

Frågor som utforskas; Vad är problemet? Hur vill deltagaren ha det istället? Vad är det som är viktigt? Vad finns av hinder för att nå målet?  

I coaching utforskas nuläget inledningsvis. Mål formuleras. Värderingar, eventuella hinder och övertygelser kartläggs. Utifrån handlingsplanen skapas möjligheter genom erfarenheter och feedback att nå målet.

I coaching arbetar man härifrån och framåt med ett tydligt och attraktivt mål. Att lyfta och utveckla det som fungerar och utnyttja den fulla potentialen. Att bli coachad är en aktiv process och mellan mötena finns ofta aktiva övningar och att göra- att gå till handling. 

Liselott arbetar utifrån ett antal kärnkompetenser utformade utifrån ICF.

Kontakta Liselott för ett inledande möte!

 

 

 

lupiner.jpg