Coaching

Har du en önskan om att göra en förändring i arbetet? Hitta till en mer harmonisk balans i livet? Vill du fördjupa och utveckla dina relationer? Kanske vill du börja träna och förändra någon av dina levnadsvanor men kommer inte riktigt igång? 

Coaching är ett strukturerat sätt att samtala.

I coaching arbetar man härifrån och framåt med ett tydligt och attraktivt mål. Att lyfta och utveckla det som fungerar och utnyttja den fulla potentialen. Att bli coachad är en aktiv process och mellan mötena finns ofta aktiva övningar och att göra- att gå till handling. 

Nuläget utforskas inledningsvis. Mål formuleras. Värderingar, eventuella hinder och övertygelser kartläggs. Utifrån handlingsplanen skapas möjligheter genom erfarenheter och feedback att nå målet.

Liselott arbetar utifrån ett antal kärnkompetenser utformade utifrån ICF.

Vanliga teman i coaching:

Karriär/jobb, livsstil, stress, relationer och hälsorelaterade frågor (ex kost, vikt, träning mm.)

Hur går det till?

En session är 50 minuter och man brukar i regel gå en gång i veckan under en tidsbegränsad period.

Kontakta Liselott för ett inledande möte.

 

    PRAKTISKA FAKTA   • Mottagning: Högbergsgatan 30 A på Södermalm • Betalning via faktura. • Mötena sker under sekretess. • Återbud lämnas senast ett dygn innan bokad tid. • Talking Wellness har f-skattsedel. 

 

PRAKTISKA FAKTA

• Mottagning: Högbergsgatan 30 A på Södermalm
• Betalning via faktura.
• Mötena sker under sekretess.
• Återbud lämnas senast ett dygn innan bokad tid.
• Talking Wellness har f-skattsedel.